NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Pytania dotyczące oczyszczalni przydomowych

Pytania dotyczące zbiorników bezodpływowych

Pytania ogólne


ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH

Co wyróżnia technologię stosowaną przez firmę EKOPOL?

Zbiorniki produkowane przez firmę EKOPOL wykonywane są z żywic poliestrowych i włókna szklanego. Zapewnia im to dużą wytrzymałość i trwałość.
Dzięki temu nasze zbiorniki:
- nie wymagają fundamentu, ani obsypki cementowej,
- można je montować pod drogą dojazdową lub we wjeździe do garażu bez konieczności
  stosowania
  dodatkowych zabezpieczeń (pod auta osobowe),
- można je bez problemu wykopać i przenieść w inne miejsce, na przykład z powodu 
  rozbudowy budynku.

Jak dobrać optymalną oczyszczalnię ścieków?

Dobór odpowiedniej wielkości przydomowej oczyszczalni ścieków uzależniony jest od średniego przerobu ścieków w skali miesiąca oraz warunków gruntowych i wielkości pola rozsączającego. Konieczne jest uwzględnienie specyfiki użytkownika, która jest inna w przypadku domku jednorodzinnego, hotelu, szkoły ze stołówką i bez. Orientacyjne wielkości oczyszczalni dla domów jednorodzinnych publikujemy na stronach opisujących oczyszczalnie ekologiczne typu EKO i biologiczne oczyszczalnie typu EKO-BIO-Z. W celu rozstrzygnięcia ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt.

Ile lat można eksploatować pole rozsączające?

Oczyszczanie ścieków odbywa się zawsze w dwóch etapach: beztlenowym i tlenowym. W przypadku stosowania oczyszczalni ekologicznych bez napowietrzania wewnątrz zbiornika (n.p. EKO) faza beztlenowa odbywa się w zbiorniku, zaś tlenowa w drenażu rozsączającym. Jak widać warunkiem poprawnego działania tego typu oczyszczalni jest odpowiednia dostępność tlenu w glebie na głębokości drenażu. W wyniku działania fazy tlenowej pole rozsączające zużywa się, przestaje odbierać ścieki i po pewnym czasie konieczne jest jego przeniesienie. Przeciętnie okres eksploatacji pola rozsączającego wynosi: 15 lat w przypadku oczyszczalni jednokomorowych i 30 lat dla oczyszczalni wielokomorowych. W związku z powyższym zawsze polecamy klientom zakup oczyszczalni biologicznej typu EKO-BIO-Z. W oczyszczalni tej obie fazy oczyszczania odbywają się wewnątrz zbiornika. Pole rozsączające jest opcjonalne i stosuje się je tylko w celu odprowadzenia wody do gruntu. Okres eksploatacji pola rozsączającego dla oczyszczalni biologicznej typu EKO-BIO-Z oblicza się na 200 lat lub dłużej.

Ile kosztuje kompletna oczyszczalnia wraz z montażem? Jakie dodatkowe koszty mogą wystąpić?

W fazie projektu mogą wystąpić koszty związane z przygotowaniem dokumentacji dla urzędu wydającego zgodę, w tym badań gruntu. Konkretne kwoty i wymagania różnią się znacznie w skali całego kraju, dlatego konieczne jest sprawdzenie wymogów w urzędzie w którym nastąpi zgłoszenie.
Drugim elementem wchodzącym w skład całkowitego kosztu założenia oczyszczalni przydomowej jest zbiornik, wraz z elementami składowymi drenażu rozsączającego. Ceny oczyszczalni uzależnione są od sposobu działania i wielkości oczyszczalni. Firma EKOPOL produkuje dwa rodzaje oczyszczalni: oczyszczalnie ekologiczne typu EKO oraz oczyszczalnie biologiczne typu EKO-BIO-Z. Po wybraniu optymalnej wielkości zbiornika należy odczytać cenę oczyszczalni w odpowiedniej pozycji na stronie CENNIK
Do powyższych obliczeń należy dodać koszty piasku, podsypki żwirowej oraz cenę montażu. Uzależnione one są od wielkości oczyszczalni oraz od lokalnych warunków gruntowych. W celu dokładnego ich określenia prosimy o kontakt.

Czy w moich warunkach gruntowych da się zainstalować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Istnieją rozwiązania pozwalające na montaż oczyszczalni zarówno w dobrych, jak i niekorzystnych warunkach gruntowych (glina, wysoki poziom wód gruntowych) zarówno oczyszczalni ekologicznych typu EKO, jak i oczyszczalni biologicznych typu EKO-BIO-Z. Dodatkowo w przypadku oczyszczalni biologicznych skuteczność oczyszczania jest tak wysoka, że istnieje możliwość odprowadzania oczyszczonej wody wprost do cieków wodnych.

Jaka powierzchnia działki jest potrzebna, aby zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Ponieważ nasze zbiorniki można z powodzeniem montować pod drogą dojazdową, z punktu widzenia wymaganej powierzchni istotne znaczenie ma jedynie pole rozsączające, którego wielkość zależy od wielkości zastosowanej oczyszczalni i warunków gruntowych. W przypadku oczyszczalni biologicznej typu EKO-BIO-Z, można całkowicie zrezygnować z pola rozsączającego, jednak trzeba zapewnić odprowadzanie oczyszczonej wody do cieków wodnych lub studni chłonnej. W celu dobrania optymalnego rozwiązania prosimy o kontakt.

Jakie są koszty utrzymania przydomowej oczyszczalni ścieków?

Utrzymanie przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga okresowego wykonywania określonych działań.
- Raz na miesiąc do ścieków odprowadzanych do zbiornika dosypuje się odpowiednie porcje preparatu bakteryjnego. W celu zapoznania się z aktualnymi cenami preparatów bakteryjnych prosimy o kontakt
- Z oczyszczalni ekologicznej typu EKO co dwa lata zaś z oczyszczalni biologicznej typu EKO-BIO-Z raz na rok zaleca się wybranie nieczystości stałych. Wybieraniem nieczystości zajmuje się lokalny zakład asenizacyjny, który udzieli Państwu informacji na temat cen swoich usług.
- Oczyszczalnia biologiczna typu EKO-BIO-Z posiada okresowo włączaną dmuchawę małej mocy zasilaną z instalacji domowej.
Więcej na temat eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków można przeczytać na stronie o eksploatacji oczyszczalni ekologicznej typu EKO lub oczyszczalni biologicznej typu EKO-BIO-Z.

Jakie odległości od innych obiektów terenowych muszę zachować przy projektowaniu i budowie przydomowej oczyszczalni ścieków?

Przepisy i zalecenia dotyczące zachowania odległości i parametrów budowy oczyszczalni ścieków zebraliśmy w poradniku "Wymagane i zalecane parametry". W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt.

Czy oczyszczone ścieki z oczyszczalni przydomowej można odprowadzać do cieków wodnych?

W przypadku zastosowania oczyszczalni biologicznej typu EKO-BIO-Z skuteczność oczyszczanie jest tak wysoka, że istnieje możliwość odprowadzania oczyszczonej wody wprost do cieków wodnych z pominięciem pola rozsączającego. Jeśli stosujemy oczyszczalnię ekologiczną typu EKO, odprowadzenie ścieków możliwe jest poprzez drenaż rozsączający z filtrem piaskowym.

Jak głęboko umieszcza się drenaż rozsączający i jaki ma to związek z głębokością wód gruntowych?

Drenaż rozsączający powinien być zagłębiony od 50 cm do 150 cm. Dodatkowym warunkiem jest wystarczająca dostępność tlenu w gruncie na głębokości drenażu. Z zasadami określającymi głębokość umieszczania drenażu piszemy w poradniku "Wymagane i zalecane parametry"
Drenaż rozsączający umieszczany jest co najmniej 150 cm powyżej poziomu wód gruntowych.

Jakie dokumenty trzeba przedłożyć w urzędzie, aby otrzymać zgodę na zamontowanie ekologicznej oczyszczalni ścieków? Jaki urząd jest właściwy do rozpatrywania pozwoleń?

Wszelkich informacji na temat obowiązków rejestrowych w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub instalacji zbiornika bezodpływowego udziela Wydział do spraw Budownictwa właściwy dla danego terenu. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt


ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Jak głęboko powinien być zakopany zbiornik bezodpływowy?

Optymalna głębokość umieszczenia zbiornika musi zapewnić, by nacisk gruntu znajdującego się powyżej był większy od wyporności pustego zbiornika. Dodatkowo głębokość ta może się różnić w zależności od warunków gruntowo wodnych. Dokładne wskazania znajdują się w instrukcji montażu dołączanej do kupowanego zbiornika bezodpływowego. W celu określenia dokładnych danych prosimy o kontakt.

Czy do szamba stosuje się jakieś preparaty bakteryjne?

Stosowanie preparatów bakteryjnych w przypadku zbiorników bezodpływowych jest opcjonalne. Stosuje się je w celu zneutralizowania nieprzyjemnych zapachów mogących wystąpić przy specyficznych warunkach pogodowych lub podczas wybierania zawartości zbiornika.


ODPOWIEDZI NA PYTANIA OGÓLNE

Gdzie znajdę instrukcję montażu zbiornika lub oczyszczalni? Czy możliwy jest samodzielny montaż przez klienta?

Instrukcja montażu dołączana jest do każdego produktu. Jest ona przygotowana zmyślą o samodzielnym montażu przez klienta. Samodzielny montaż pozwala to na zmniejszenie kosztów pozyskania oczyszczalni.
Firma EKOPOL służy doradztwem technicznym we wszystkich fazach realizacji projektu - planowania, montażu jak i eksploatacji.

Czy firma EKOPOL posiada oddział w mojej okolicy?

Firma EKOPOL współpracuje z szeregiem firm instalacyjnych w Polsce. Ponadto nasze produkty dostępne są w hurtowniach budowlanych w całym kraju. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w celu określenia optymalnego sposobu dostarczenia do Państwa naszego produktu.

Kto przeprowadza badania gruntu? Jak się mierzy głębokość wód gruntowych?

Badania gruntu przeprowadza geolog. W wyniku jego pracy otrzymujemy opis warunków gruntowo wodnych obejmujących zarówno rodzaj gleby, jak i poziom wód gruntowych.

Jak zdobyć dofinansowanie na budowę ekologicznej oczyszczalni i czy możliwe jest skorzystanie z funduszy unijnych?

W celu uzyskania aktualnych informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania sugerujemy kontakt z urzędami administracji istniejącymi na Państwa terenie zamieszkania (Starostwo, Urząd Gminy, Fundusz Ochrony Środowiska itp).

W jaki sposób mogę otrzymać folder reklamowy firmy EKOPOL? Jak mogę otrzymać od firmy EKOPOL dokumenty potrzebne do zgłoszenia?

Nasze aktualne materiały reklamowe można porać ze strony INFORMACJE
Ponadto na zamówienie klienta wysyłamy wszelkie potrzebne do zgłoszenia dokumenty pocztą.

plants