Aprobata techniczna Instytutu Ochrony Środowiska nr: AT/2006-08-0146/A1 na produkowane przez firmę EKOPOL ekologiczne oczyszczalnie ścieków typu EKO, biologiczne oczyszczalnie ścieków ze złożem zanurzonym EKO-BIO-Z oraz zbiorniki bezodpływowe.

    

OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna CE Centrum Ekspertów Budowa i Wdrażanie Systemów Zarządzania Jakością ISO AZ Ośrodek Rzeczoznawstwa SITR - NOT na biologiczne oczyszczalnie ścieków produkowanych przez firmę EKOPOL typu EKO-BIO-Z.

    

ATEST TECHNICZNY

Oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe produkowane przez EKOPOL posiadają atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

Atest Higieniczny

plants