CENNIK

Poniższy cennik obowiązuje do 31 grudnia 2013 roku.
Podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT 23%.

OCZYSZCZALNIE EKOLOGICZNE TYPU EKO

 

EKO 2500 jednokomorowa
liczba użytkowników do 5 osób
- Osadnik gnilny z filtrem, jednokomorowy 2500l 2 008,20
- wkład filtracyjny 69,67
- Studzienka rozdzielcza H=40cm, o=500 196,72
- Kształtki i rury drenażowe o=110mm, 40mb 467,21
- Geowłóknina 45,08
RAZEM: 2 786,89
EKO 2500 dwukomorowa
liczba użytkowników do 5 osób
- Osadnik gnilny z filtrem, dwukomorowy 2500l 2 500,-
- Wkład filtracyjny 69,97
- Studzienka rozdzielcza H=40cm, o=500 196,72
- Kształtki i rury drenażowe o=110mm, 40mb 467,21
- Geowłóknina 45,08
RAZEM: 3 278,69
EKO 4000 jednokomorowa
liczba użytkowników do 10 osób
- Osadnik gnilny z filtrem, jednokomorowy 4000 l 2 704,92
- Wkład filtracyjny 69,67
- Studzienka rozdzielcza H=40cm, o=500 196,72
- Studzienka rewizyjno-napowietrzająca H=40cm, o=500 196,72
- Kształtki i rury drenażowe o=110 mm, 60 mb 565,57
- Geowłóknina 69,97
RAZEM: 3 803,28
EKO 4000 dwukomorowa
liczba użytkowników do 10 osób
- Osadnik gnilny z filtrem, dwukomorowy 4000l 3 360,66
- Wkład filtracyjny 69,67
- Studzienka rozdzielcza H=40cm, o=500 196,72
- Studzienka rewizyjno-napowietrzająca H=40cm, o=500 196,72
- Kształtki i rury drenażowe o=110mm, 60mb 565,57
- Geowłóknina 69,97
RAZEM: 4 459,02
EKO 4000 trzykomorowa
liczba użytkowników do 10 osób
- Osadnik gnilny z filtrem, trzykomorowy 4000 l 3 606,56
- Wkład filtracyjny 69,97
- Studzienka rozdzielcza H=40cm, o=500 196,72
- Studzienka rewizyjno-napowietrzająca H=40cm, o=500 196,72
- Kształtki i rury drenażowe o=110mm, 60mb 565,57
- Geowłóknina 69,97
RAZEM: 4704,92
EKO 8000 trzykomorowa
liczba użytkowników do 20 osób
- Osadnik gnilny trzykomorowy 8000l z jednym filtrem 5 901,64
- Wkład filtracyjny 69,97
- Studzienka rozdzielcza H=40cm, o=500 196,72
- Studzienka rewizyjno-napowietrzająca H=40cm, o=500 196,72
- Kształtki i rury drenażowe =110mm, 135mb 1 352,46
- Geowłóknina 151,64
RAZEM: 7 868,85

 

OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE TYPU EKO-BIO-Z


EKO-BIO-Z 2500 z drenażem rozsączającym
liczba użytkowników do 5 osób
- Oczyszczalnia biologiczna ze złożem zanurzonym, pojemność 2500 l 5 573,38
- Studzienka rozdzielcza H=40cm, o=500 196,72
- Kształtki i rury drenażowe o=110mm, 30mb* 331,82
- Geowłóknina* 45,08
RAZEM: 6 147,-
EKO-BIO-Z 4000 z drenażem rozsączającym
liczba użytkowników do 10 osób
- Oczyszczalnia biologiczna ze złożem zanurzonym, pojemność 4000 l 6 557,38
- Studzienka rozdzielcza H=40cm, o=500 196,72
- Kształtki i rury drenażowe o=110mm, 40mb* 467,21
- Geowłóknina* 45,08
RAZEM: 7 266,39
EKO-BIO-Z 8000 z drenażem rozsączającym
liczba użytkowników do 20 osób
- Oczyszczalnia biologiczna ze złożem zanurzonym, pojemność 8000 l 12 000,-
- Studzienka rozdzielcza H=40cm, o=500 196,72
- Studzienka rewizyjno-napowietrzająca H=40cm, o=500 196,72
- Kształtki i rury drenażowe fi=110mm, 60 mb* 565,57
- Geowłóknina* 69,67
RAZEM: 13 028,69
EKO-BIO-Z 2500 z odprowadzeniem do cieku wodnego
liczba użytkowników do 5 osób
- Oczyszczalnia biologiczna ze złożem zanurzonym, pojemność 2500 l 5 573,38
RAZEM: 5 573,38
EKO-BIO-Z 4000 z odprowadzeniem do cieku wodnego
liczba użytkowników do 10 osób
- Oczyszczalnia biologiczna ze złożem zanurzonym, pojemność 4000 l 6 557,38
RAZEM: 6 557,38
EKO-BIO-Z 8000 z odprowadzeniem do cieku wodnego
liczba użytkowników do 20 osób
- Oczyszczalnia biologiczna ze złożem zanurzonym, pojemność 8000 l 12 000,-
RAZEM: 12 000,-
*) wielkość drenażu uzależniona jest od warunków gruntowych pola rozsączającego.
 

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE
 
Zbiorniki bezodpływowe-szamba
- zbiornik bezodpływowy o pojemności 2800 l 1 803,28
- zbiornik bezodpływowy o pojemności 4500 l 2 459,02
- zbiornik bezodpływowy o pojemności 8500 l 4 590,16
 

AKCESORIA

 

Akcesoria dodatkowe do osadników i szamb
- Nadstawki włazów i studzienek H = 55 cm, o = 500 mm 122,95
- Nadstawki włazów i studzienek H = 40 cm, o = 500 mm 102,46
- Nadstawki włazów i studzienek H = 30 cm, o = 500 mm 81,97
- Nadstawki włazów i studzienek H = 20 cm, o = 500 mm 57,38
- Studzienka rozdzielcza lub rewizyjna H = 100 cm, o = 500 mm
 

CENNIK MONTAŻU

Cennik nie obejmuje kosztów zakupu podsypki żwirowej i innych materiałów pomocniczych.

Cennik na roboty montażowe
- Montaż oczyszczalni EKO 2500 2 100,-
- Montaż oczyszczalni EKO 4000 2 400,-
- Montaż oczyszczalni EKO 8000 3 900,-
- Montaż oczyszczalni EKO-BIO-Z 2500 z drenażem   rozsączającym 2 050,-
- Montaż oczyszczalni EKO-BIO-Z 4000 z drenażem   rozsączającym 2 500,-
- Montaż oczyszczalni EKO-BIO-Z 8000 z drenażem   rozsączającym 4 000,-
- Montaż oczyszczalni EKO-BIO-Z 2500 z odprowadzeniem do cieku wodnego 1 230,-
- Montaż oczyszczalni EKO-BIO-Z 4000 z odprowadzeniem do cieku wodnego 1 400,-
- Montaż oczyszczalni EKO-BIO-Z 8000 z odprowadzeniem do  cieku wodnego 1 600,-
- Montaż zbiornika bezodpływowego 2800 l i 4500 l 1 100,-
- Montaż zbiornika bezodpływowego 8500 l 1 350,-

plants