CENNIK

Poniższy cennik obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku.
Podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT 23%.

OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE EKO-BIO Z    ZESTAW DRENAŻOWY


EKO-BIO Z 2500 z drenażem rozsączającym
liczba użytkowników do 5 osób
- Oczyszczalnia biologiczna ze złożem zanurzonym, pojemność 2500 l 6 200,00
- Studzienka rozdzielcza H=40cm, o=500 200,00
- Kształtki i rury drenażowe o=110mm, 30mb* 250,00
- Geowłóknina* 50,00
RAZEM: 6 700,00
EKO-BIO Z 4000 z drenażem rozsączającym
liczba użytkowników do 10 osób
- Oczyszczalnia biologiczna ze złożem zanurzonym, pojemność 4000 l 7 200,00
- Studzienka rozdzielcza H=40cm, o=500 200,00
- Kształtki i rury drenażowe o=110mm, 40mb* 430,00
- Geowłóknina* 70,00
RAZEM: 7 900,00
EKO-BIO Z 8000 z drenażem rozsączającym
liczba użytkowników do 20 osób
- Oczyszczalnia biologiczna ze złożem zanurzonym, pojemność 8000 l 14 000,00
- Studzienka rozdzielcza H=40cm, o=500 200,00
- Studzienka rewizyjno-napowietrzająca H=40cm, o=500 200,00
- Kształtki i rury drenażowe fi=110mm, 60 mb* 800,00
- Geowłóknina* 100,00
RAZEM: 15 300,00

OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE EKO-BIO Z

 

EKO-BIO Z 2500 
liczba użytkowników do 5 osób
- Oczyszczalnia biologiczna ze złożem zanurzonym, pojemność 2500 l 6 200,00
RAZEM: 6 200,00
EKO-BIO Z 4000 
liczba użytkowników do 10 osób
- Oczyszczalnia biologiczna ze złożem zanurzonym, pojemność 4000 l 7 200,00
RAZEM: 7 200,00
EKO-BIO Z 8000 
liczba użytkowników do 20 osób
- Oczyszczalnia biologiczna ze złożem zanurzonym, pojemność 8000 l 14 000,-
RAZEM: 14 000,-
*) wielkość drenażu uzależniona jest od warunków gruntowych pola rozsączającego.

OCZYSZCZALNIE EKOLOGICZNE EKO

 

EKO 2500 dwukomorowa
liczba użytkowników do 5 osób
- Osadnik gnilny z filtrem, dwukomorowy 2500l 3 000,00
- Wkład filtracyjny 100,00
- Studzienka rozdzielcza H=40cm, o=500 200,00
- Kształtki i rury drenażowe o=110mm, 40mb 550,00
- Geowłóknina 50,00
RAZEM: 3 900,00
EKO 4000 trzykomorowa
liczba użytkowników do 10 osób
- Osadnik gnilny z filtrem, trzykomorowy 4000 l 4 100,00
- Wkład filtracyjny 100,00
- Studzienka rozdzielcza H=40cm, o=500 200,00
- Studzienka rewizyjno-napowietrzająca H=40cm, o=500 200,00
- Kształtki i rury drenażowe o=110mm, 60mb 800,00
- Geowłóknina 100,00
RAZEM: 5 500,00
EKO 8000 trzykomorowa
liczba użytkowników do 20 osób
- Osadnik gnilny trzykomorowy 8000l z jednym filtrem 6 800,00
- Wkład filtracyjny 100,00
- Studzienka rozdzielcza H=40cm, o=500 200,00
- Studzienka rewizyjno-napowietrzająca H=40cm, o=500 200,00
- Kształtki i rury drenażowe =110mm, 135mb 1 400,00
- Geowłóknina 200,00
RAZEM: 8 900,00

 
 

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE
 
Zbiorniki bezodpływowe-szamba
- zbiornik bezodpływowy o pojemności 2800 l 2 150,00
- zbiornik bezodpływowy o pojemności 4500 l 2 850,00
- zbiornik bezodpływowy o pojemności 8500 l 5 500,00
 

AKCESORIA

 

Akcesoria dodatkowe do osadników i szamb
- Nadstawki włazów i studzienek H = 55 cm, o = 500 mm 210,00
- Nadstawki włazów i studzienek H = 40 cm, o = 500 mm 170,00
- Nadstawki włazów i studzienek H = 30 cm, o = 500 mm 130,00
- Nadstawki włazów i studzienek H = 20 cm, o = 500 mm 90,00
- Studzienka rozdzielcza lub rewizyjna H = 100 cm, o = 500 mm 400,00
 

CENNIK MONTAŻU

Cennik nie obejmuje kosztów zakupu podsypki żwirowej i innych materiałów pomocniczych.

Cennik na roboty montażowe
- Montaż oczyszczalni EKO 2500 2 200,-
- Montaż oczyszczalni EKO 4000 2 500,-
- Montaż oczyszczalni EKO 8000 4 000,-
- Montaż oczyszczalni EKO-BIO-Z 2500 z drenażem   rozsączającym 2 300,-
- Montaż oczyszczalni EKO-BIO-Z 4000 z drenażem   rozsączającym 2 600,-
- Montaż oczyszczalni EKO-BIO-Z 8000 z drenażem   rozsączającym 4 100,-
- Montaż oczyszczalni EKO-BIO-Z 2500 z odprowadzeniem do cieku wodnego 1 500,-
- Montaż oczyszczalni EKO-BIO-Z 4000 z odprowadzeniem do cieku wodnego 1 700,-
- Montaż oczyszczalni EKO-BIO-Z 8000 z odprowadzeniem do  cieku wodnego 1 900,-
- Montaż zbiornika bezodpływowego 2800 l i 4500 l 1 450,-
- Montaż zbiornika bezodpływowego 8500 l 1 650,-

plants