AKCESORIA

Rozwiązania firmy EKOPOL mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe odprowadzenie ścieków bytowych do miejskiej, zbiorczej instalacji kanalizacyjnej.
Produkowane przydomowe systemy oczyszczania EKO to kompletne zestawy służące do oczyszczania ścieków:
- domowych,
- bytowo-gospodarczych,
- z gospodarstw indywidualnych,
- jednostek osadniczych

Prawidłowe zestawienie elementów systemu oczyszczania i właściwa eksploatacja gwarantują odprowadzanie  ścieków oczyszczonych w takim stopniu, że nie powodują one zanieczyszczenia gruntu, ani wód podziemnych.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków (EKO 2500)
wraz z drenażem rozsączającym

przydomowa oczyszczalnia ścieków EKO 2500

W przydomowej oczyszczalni ścieków stosuje się połączenie oczyszczania metod mechaniczną, biologiczno - tlenową i beztlenową. Ścieki, po podczyszczeniu w jedno, dwu lub trzykomorowym osadniku gnilnym, infiltrując przez złoże rozsączające są oczyszczane w wyniku procesów fizycznych, biologicznych i chemicznych.

W przypadku trudnych warunków gruntowych lub ze względu na możliwość odprowadzania oczyszczonych ścieków wprost do istniejących cieków wodnych proponowana jest Oczyszczalnia biologiczna EKO-BIO-Z, zapewniająca większą skuteczność oczyszczania.

DANE TECHNICZNE


 

oczyszczalnia ekologiczna
Schemat budowy ekologicznego zbiornika gnilnego trzykomorowego
wykonanego z żywic poliestrowych i włókien szklanych.
 
Dane techniczne - wymiary EKO 2500 EKO 4000 EKO 8000
Przepustowość (l/dobę) 830 1330 2660
Masa (kg) 130 170 240
Średnica części walcowej (cm) 130 130 160
Długość całkowita (cm) 230 350 450
Średnica wlot/wylot (mm) 160/110 160/110 160/110
Średnica włazów (mm) 500 500 500
Wysokość wlotu od dna (cm) 110 110 140
Wysokość wylotu od dna (cm) 100 100 130
Maksymalna liczba użytkowników do 5 do 10 do 20

 

ZALETY TECHNOLOGII EKO

Naszą technologię wyróżnia szereg zalet:

MONTAŻ I OBSŁUGA

Instalacje produkowane przez firmę EKOPOL są całkowicie bezobsługowe.
Jedynymi kosztami eksploatacyjnymi jest usuwanie osadu z osadnika gnilnego co najmniej raz na dwa lata i okresowe odnawianie flory bakteryjnej w osadniku, które należy wykonywać w cyklach comiesięcznych poprzez  dodawanie porcji preparatu bakteryjnego.

Dla klientów decydujących się na samodzielny montaż, firma EKOPOL, jako jedna z nielicznych firm na rynku, udziela wsparcia merytorycznego. Instalacje wykonane samodzielnie zachowują pełną gwarancję oraz wszystkie warunki certyfikacji.

DOBÓR OCZYSZCZALNI

Dobór odpowiedniej wielkości oczyszczalni powinien uwzględniać specyfikę użytkowania, która jest inna w przypadku domku jednorodzinnego, hotelu i szkoły w skali całego miesiąca.
Poniżej przedstawiamy orientacyjne zasady doboru wielkości oczyszczalni w zależności od liczby korzystających z niej osób:

- EKO 2500 - od 1 do 5 osób (do 830 litrów / dobę)

- EKO 4000 - od 4 do 10 osób (do 1330 litrów / dobę)

- EKO 8000 - od 8 do 20 osób (do 2660 litrów / dobę)

W przypadku większej liczby użytkowników firma indywidualnie dobiera technologię i wielkości osadników.

plants