Montaż oczyszczalni ekologicznej typu EKO w trudnych warunkach gruntowych wymaga zastosowania jednego z rozwiązań stosowanych w zależności od sytuacji terenowej i gruntowej.

Uwaga: W przypadku wszystkich oczyszczalni ze zbiornikami bez napowietrzania okres eksploatacji pola rozsączającego wynosi około 30 lat przy zbiornikach wielokomorowych lub około 15 lat przy zbiornikach jednokomorowych. Dla porównania, okres eksploatacji pola rozsączającego dla oczyszczalni EKO-BIO-Z szacowany jest na 200 lat lub więcej.

Legenda: geowłóknina, żwir płukany, piasek


GRUNT SŁABO PRZEPUSZCZALNY, WSPOMAGAJĄCA WARSTWA PIASKU

Dodanie wspomagającej warstwy piasku w przypadku gruntu słabo przepuszczalnego polega na wymianie gleby poniżej drenażu rozsączającego na piasek w celu poprawy przepuszczalności gruntu. Wody gruntowe muszą znajdować się na głębokości co najmniej 1,5 m poniżej drenażu rozsączającego.


Pole rozsączające ze wspomagającą warstwą piasku / grunt słabo przepuszczalny


GRUNT NIEPRZEPUSZCZALNY, FILTR PIASKOWY, ODPROWADZENIE DO ROWU

Filtr piaskowy pionowy poniżej drenażu rozsączającego doczyszcza oczyszczane ścieki po fazie tlenowego oczyszczania w drenażu rozsączającym. Pod filtrem znajduje się nitka zbierająca oczyszczoną wodę i odprowadzająca ją do cieku wodnego.


Filtr piaskowy pionowy z odprowadzeniem do rowu / grunt nieprzepuszczalny (glina)


GRUNT NIEPRZEPUSZCZALNY, FILTR PIASKOWY, ODPROWADZENIE DO STUDNI CHŁONNEJ

Filtr piaskowy pionowy poniżej drenażu rozsączającego doczyszcza oczyszczane ścieki po fazie tlenowego oczyszczania w drenażu rozsączającym. Pod filtrem znajduje się nitka zbierająca oczyszczoną wodę i odprowadzająca ją do studni chłonnej. W tym rozwiązaniu studnia chłonna sięga do gruntów chłonnych. Poziom wód gruntowych musi znajdować się poniżej dna studni chłonnej.


Filtr piaskowy pionowy z odprowadzeniem do studni chłonnej / grunt nieprzepuszczalny (glina)


GRUNT NIEPRZEPUSZCZALNY, FILTR PIASKOWY,
ODPROWADZENIE DO ROWU

Filtr piaskowy poziomy stosuje się, gdy konieczne jest znaczne zmniejszenie zagłębienia odpływu wody z pola rozsączającego. Zmniejszenie głębokości pola rozsączającego odbywa się kosztem zwiększenia obszaru pola. Proces oczyszczania tlenowego i filtracji odbywa się na drodze poziomej pomiędzy nitką rozsączającą i nitką zbierającą wodę. Szacuje się, że pole rozsączające z filtrem poziomym zajmuje obszar trzykrotnie większy od klasycznego rozwiązania.


Filtr piaskowy poziomy z odprowadzeniem do rowu / grunt nieprzepuszczalny (glina)


DRENAŻ W NASYPIE, WYSOKI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych, niezależnie od rodzaju gruntu można zbudować nasyp dla drenażu rozsączającego. Ponieważ pole rozsączające znajduje się wtedy powyżej lustra wody w zbiorniku, konieczne jest zastosowanie przepompowni. Nasyp projektuje się w taki sposób, by wody gruntowe znajdowały się na głębokości co najmniej 1,5 m poniżej drenażu rozsączającego.


Drenaż w nasypie (przepompownia w 3 komorze osadnika) / wysoki poziom wód gruntowych


plants