PRZYDOMOWE BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TYPU EKO-BIO-Z

Oczyszczalnia biologiczna typu EKO-BIO-Z to najnowocześniejszy produkt firmy EKOPOL, charakteryzujący się zwiększoną skutecznością i szybkością oczyszczania ścieków. Oczyszczalnie biologiczne typu EKO-BIO-Z polecane są wszędzie tam, gdzie klienci napotykają trudne warunki terenowe, np.:
- wysoki poziom wód gruntowych,
- nieprzesiąkliwe podłoże,
- zbyt mała powierzchnia działki, jaką można przeznaczyć na pole rozsączające.
W przypadku tej oczyszczalni istnieje możliwość odprowadzania oczyszczonych ścieków wprost do istniejących cieków wodnych, studni chłonnej lub drenażu rozsączającego o zmniejszonej powierzchni. Ponadto oczyszczoną wodę można wykorzystywać do celów gospodarczych.

Produkowane przez nas przydomowe systemy oczyszczania EKO-BIO-Z to kompletne zestawy służące do oczyszczania ścieków:
- domowych,
- bytowo-gospodarczych,
- z gospodarstw indywidualnych,
- jednostek osadniczych do 20 osób lub więcej.

Uwaga: W przypadku oczyszczalni ekologicznej typu EKO-BIO-Z okres eksploatacji pola rozsączającego szacowany jest na 200 lat lub więcej, co w stosunku do wszystkich oczyszczalni bez napowietrzania ścieków w zbiornikach znacząco obniża koszty eksploatacji oczyszczalni w bardzo długim okresie czasu.

DZIAŁANIE

Oczyszczanie odbywa się w trzykomorowym przepływowym osadniku wyposażonym w złoże zanurzone napowietrzane dmuchawą. Dzięki temu w zbiorniku zachodzą jednocześnie obie fazy oczyszczania: beztlenowa i tlenowa. Skuteczność oczyszczalni tego typu jest tak wysoka, że oczyszczoną wodę można odprowadzać bezpośrednio do pobliskich cieków wodnych, studni chłonnych lub za pomocą drenażu rozsączającego o mniejszej powierzchni.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków (EKO-BIO-Z 4000)

przydomowa oczyszczalnia ścieków

ZALETY NASZEJ TECHNOLOGII

W stosunku do naszych oczyszczalni typu EKO, oczyszczalnie biologiczne EKO-BIO-Z cechuje:

Nasza technologia zapewnia:

OBSŁUGA I MONTAŻ

Produkowane przez nas instalacje są całkowicie bezobsługowe a jedynym kosztem eksploatacyjnym jest wybieranie osadu z osadnika zalecane co najmniej raz na rok. Ponadto wskazane jest okresowe odnawianie flory bakteryjnej w osadniku, które odbywa się poprzez comiesięczne dodawanie porcji preparatu bakteryjnego.

Jako jedna z nielicznych firm na rynku firma EKOPOL udziela wsparcia merytorycznego w zakresie samodzielnego montażu. Instalacje wykonane samodzielnie zachowują pełną gwarancję oraz wszystkie warunki certyfikacji.

DOBÓR OCZYSZCZALNI

Dobór odpowiedniej wielkości oczyszczalni wymaga określenia średniego przerobu ścieków w skali całego miesiąca. Dodatkowo konieczne jest uwzględnienie specyfiki użytkowania, która jest inna w przypadku domku jednorodzinnego, hotelu i szkoły. Poniżej przedstawiamy orientacyjne zasady doboru wielkości oczyszczalni w zależności od liczby korzystających z niej osób:

- EKO-BIO-Z 4000 - od 1 do 10 osób

- EKO-BIO-Z 8000 - od 8 do 20 osób

W przypadku większej liczby użytkowników firma indywidualnie dobiera technologię i wielkości osadników.

plants