W sytuacji, gdy nie ma możliwości podłączenia do zbiorczej kanalizacji miejskiej, może się zdarzyć, że na przeszkodzie budowie ekologicznej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym staną specyficzne warunki:

W każdym z powyższych przypadków rozwiązaniem może być zbiornik bezodpływowy - szambo ekologiczne.

 

DANE TECHNICZNE

 

szambo

Dane techniczne-wymiary 2800 l 4500 l 8500 l
Masa (kg) 100 140 220
Średnica części walcowej (cm) 130 130 160
Długość całkowita (cm) 230 350 450
Średnica wlotu (mm) 160 160 160
Średnica włazu (mm) 500 500 500
Wysokość wlotu od dna (cm) 110 110 140
plants