Klasyczny układ zbiornika i pola rozsączającego w gruncie dobrze przepuszczalnym. Wody gruntowe na głębokości co najmniej 1,5 m poniżej drenażu rozsączającego.


Pole rozsączające w u kładzie klasycznym / grunt dobrze przepuszczalny

Legenda: geowłóknina, żwir płukany, piasek

Uwaga: W przypadku wszystkich oczyszczalni ze zbiornikami bez napowietrzania okres eksploatacji pola rozsączającego wynosi około 30 lat przy zbiornikach wielokomorowych lub około 15 lat przy zbiornikach jednokomorowych. Dla porównania, okres eksploatacji pola rozsączającego dla oczyszczalni EKO-BIO-Z szacowany jest na 200 lat lub więcej.


plants