Biologiczna oczyszczalnia typu EKO-BIO-Z charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem oczyszczania ścieków, które można odprowadzać bezpośrednio do pobliskich cieków wodnych lub wód gruntowych. Istnieje szereg sposobów odprowadzenia oczyszczonej wody z oczyszczalni:

Uwaga: W przypadku oczyszczalni ekologicznej typu EKO-BIO-Z okres eksploatacji pola rozsączającego szacowany jest na 200 lat lub więcej, co w stosunku do wszystkich oczyszczalni bez napowietrzania ścieków w zbiornikach znacząco obniża koszty eksploatacji oczyszczalni w bardzo długim okresie czasu.

 

 


plants