Oczyszczalnie przydomowe

Ekologiczne oczyszczalnie ściekówOferujemy przydomowe oczyszczalnie ścieków wykorzystując wielokomorowy osadnik gnilny, który współpracuje z odpowiednim dla danych warunków systemem odprowadzania oczyszczonej wody.
EKO-Centrum oferuje dwa rodzaje oczyszczalni.
Oczyszczalnie ekologiczne typu EKO oraz oczyszczalnie biologiczne typu EKO-BIO-Z .
· Zapewniamy pełną dokumentację certyfikacyjną gwarantując bezproblemowy odbiór techniczny.
· Udzielamy 10 lat gwarancji* - również przy montażu we własnym zakresie.
· Przygotowujemy do samodzielnego montażu - umożliwiając znaczne obniżenie kosztów.
· Służymy doradztwem technicznym we wszystkich fazach realizacji projektu.
*) W przypadku podzespołów firm trzecich obowiązuje gwarancja producentów tych podzespołów.
 
 

DZIAŁANIE

oczyszczalnia ekologiczna typu EKO

Ekologiczne oczyszczalnie ścieków typu EKO tworzą system składający się z wielokomorowego zbiornika gnilnego współpracującego z drenażem rozsączającym, filtrem piaskowym lub studnią chłonną.
Wstępny rozkład zanieczyszczeń zachodzi w zbiorniku podczas procesu gnilnego beztlenowego. Druga faza oczyszczania odbywa się w drenażu rozsączającym w procesie z udziałem bakterii tlenowych.
W zależności od rodzaju gruntu odbiór oczyszczanych ścieków następuje poprzez drenaż rozsączający, filtr piaskowy lub studnię chłonną.

 więcej o oczyszczalniach ekologicznych typu EKO >>>
 

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE TYPU EKO-BIO-Z

Oczyszczalnie biologiczna typu EKO-BIO-ZOczyszczalnie biologiczne typu EKO-BIO-Z pracują w oparciu o złoże zanurzone napowietrzane, a oczyszczane ścieki są wielokrotnie zawracane w obiegu zamkniętym zbiornika. Dzięki temu możliwe jest ich odprowadzenie wprost do cieków wodnych lub wód gruntowych.
Zastosowanie napowietrzania ścieków w komorze ze złożem zanurzonym zapewnia znaczny wzrost jakości oczyszczania. Obie fazy oczyszczania ścieków (beztlenowa i tlenowa) odbywają się w zbiorniku. Dzięki temu można uniknąć stosowania drenażu rozsączającego w sytuacji, gdy nie pozwalają na to warunki terenowe. Wodę można odprowadzać bezpośrednio do cieków wodnych lub za pomocą drenaży o znacznie mniejszej powierzchni bez konieczności zachowania odległości 1,5 m od poziomu wód gruntowych. Dodatkowo, żywotność drenażu w oczyszczalniach biologicznych typu EKO-BIO-Z jest znacznie większa w stosunku do 15 - 30 lat dla oczyszczalni nienapowietrzanych.
 

więcej o oczyszczalniach biologicznych typu EKO-BIO-Z >>>
 

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE

Zbiorniki bezodpływowe - ekologiczne szamba szczelne stanowią dużą część produkcji firmy. Zmiany w prawie ostatnich lat zwiększyły zainteresowanie tymi produktami. Nasze propozycje są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w zakresie oferty na szamba szczelne. Specyficzne warunki terenowe mogą uniemożliwiać montaż oczyszczalni ekologicznej. W takich sytuacjach rozwiązaniem może być szambo szczelne.

 więcej o zbiornikach >>>

 

AKCESORIA

W stałej sprzedaży akcesoria, potrzebne do budowy i utrzymania pracy systemów.

więcej o akcesoriach >>>

plants